Ba Đình

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Thành Công 101 E5 - Thành Công Ba Đình