Ba Vì

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 HTTT Ba Vì 104 đường Quảng Oai, Thôn Vân Trai, TT Tây Đằng Ba Vì
 
Điểm bán