Bắc Giang

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Long Loan Số nhà 414 Chợ Mía, Tân Mỹ, TP Bắc Giang Bắc Giang 0985513595
2 QT Ngọc Đông Số 18/298 Đường Lê Lợi, TPBắc Giang Bắc Giang
3 Ong Thị Sánh QT số 403 Thị trấn Cao Thượng, Tân Yên Bắc Giang 01668850827
4 QT số 183 – Nguyễn Thị Thủy Tân Thành, Trường Sơn, Lục Nam Bắc Giang 1693337292
5 Đặng Thị Ánh QT số 9 Tam Dị, Lục Nam Bắc Giang
 
Điểm bán