Bắc Giang

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Tâm Nguyệt Lâm Trường Nghĩa Hồ Bắc Giang 0982986 066
2 QT Quyết Phượng Số 48 khu4, Thị trấn An châu Bắc Giang
3 Trần Thị Tuyết Mai QT số 18 Lữ Vân, Xã Phúc Sơn Bắc Giang
4 QT Tư nhân SN 45, Đường Phùng Trạm,P.Thọ Xương Bắc Giang 1677655866
5 QT Tư nhân SN 45, Đường Phùng Trạm,P.Thọ Xương Bắc Giang
6 QT Tuấn Hương Phố Hoa, Bắc Lý Bắc Giang 0984 468 266
7 Chị Hảo QT số 7 Phố Bằng, An Hà Bắc Giang
8 Đặng Thị Ánh QT số 6 Tam Dị Bắc Giang
 
Điểm bán