Bạc Liêu

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Liễu Kiscot, chợ hộ phòng, 38, Hộ Phòng, Huyện Giá Rai, Bạc Liêu Bạc Liêu 0947 626 061
2 Công Ty Dược Phẩm Bạc Liêu 99, Hoàng Văn Thụ, 3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 0918 705 778
3 NT Hoàng Tuấn 303a, Long Thành, Phước Long, Huyện Phước Long Bạc Liêu 0918 987 780
4 Vạn Phước Hưng 23, Ấp Nội Ô, Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân Bạc Liêu 7813876593
5 Dương Chiêu ấp Nội Ô, , Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long Bạc Liêu 7813864027
6 Phước Tài ấp Nội Ô, , Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long Bạc Liêu 7813864028
7 Qt Hoài Bảo ấp gia hội, Gia Hội, Xã Hưng Thành, Huyện Vĩnh Lợi Bạc Liêu 946166535
8 Thanh Long 171, Võ Thị Sáu, P.7, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 918,312,308
9 Vệ Sanh Đường 54, Hà Huy Tập, P.3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 1,279,794,919
10 Khai Minh 68, Hà Huy Tập, P.3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 7813822435
11 Bà Triệu 31, Bà Triệu P.3, , Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 7,813,822,947
12 Dưỡng Sanh Đường 128, Hoàng Văn Thụ, P.3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 7810822865
13 Tuyết Thảo 16, Võ Thị Sáu, P3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 919059559
14 Cẩm Thành 141, Trần Huỳnh, P.7, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 7813824744
15 Hải Âu 02, Ấp 2, Gành Hào, Huyện Đông Hải Bạc Liêu 916247107
16 Trạm Ytế Xã Điền Hải 125, Điền Hải, Gành Hào, Huyện Đông Hải Bạc Liêu 919727459
17 Tân Tế Nhơn 69, QLộ 1 A, P. Giá Rai, Huyện Giá Rai Bạc Liêu 918,308,844
18 Ánh Hồng 273, Phan Thanh Giản, P. Giá Rai, Huyện Giá Rai Bạc Liêu 7,813,865,857
19 Bích Trân 350, Vĩnh Mỹ, Hoà Bình, Huyện Hoà Bình Bạc Liêu 7813883163
 
Điểm bán