Bạc Liêu

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Mai Yến 74, Hoà Bình, P.3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 02913 825 355
2 NT Minh Quyền Chợ Láng Tròn, P. Giá Rai, Huyện Giá Rai Bạc Liêu 0943 877 555
3 NT Tuyết Thảo 3 33, Nguyễn Huệ, P3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 0919 059 559
4 NT Tuyết Thảo 1 464, Võ Thị Sáu, P3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 0919 059 559
5 NT Khai Minh 2 42, Nguyễn Huệ, 3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 0932 904 032
6 Bệnh viện Kinh Tư Chợ Kinh Tư, Xã Long Điền Đông, Long Điền Đông, Huyện Đông Hải Bạc Liêu
7 NT Kim Thoa 20B, Hoà Bình, P.3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 0291 382 2774
8 QT Liễu Kiscot, chợ hộ phòng, 38, Hộ Phòng, Huyện Giá Rai, Bạc Liêu Bạc Liêu 0947 626 061
9 Công Ty Dược Phẩm Bạc Liêu 99, Hoàng Văn Thụ, 3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 0918 705 778
10 NT Hoàng Tuấn 303a, Long Thành, Phước Long, Huyện Phước Long Bạc Liêu 0918 987 780
11 Vạn Phước Hưng 23, Ấp Nội Ô, Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân Bạc Liêu 7813876593
12 Dương Chiêu ấp Nội Ô, , Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long Bạc Liêu 7813864027
13 Phước Tài ấp Nội Ô, , Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long Bạc Liêu 7813864028
14 Qt Hoài Bảo ấp gia hội, Gia Hội, Xã Hưng Thành, Huyện Vĩnh Lợi Bạc Liêu 946166535
15 Thanh Long 171, Võ Thị Sáu, P.7, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 918,312,308
16 Khai Minh 68, Hà Huy Tập, P.3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 7813822435
17 Bà Triệu 31, Bà Triệu P.3, , Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 7,813,822,947
18 Dưỡng Sanh Đường 128, Hoàng Văn Thụ, P.3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 7810822865
19 Tuyết Thảo 16, Võ Thị Sáu, P3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 919059559
20 Cẩm Thành 141, Trần Huỳnh, P.7, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 7813824744
21 Hải Âu 02, Ấp 2, Gành Hào, Huyện Đông Hải Bạc Liêu 916247107
22 Tân Tế Nhơn 69, QLộ 1 A, P. Giá Rai, Huyện Giá Rai Bạc Liêu 918,308,844
23 Ánh Hồng 273, Phan Thanh Giản, P. Giá Rai, Huyện Giá Rai Bạc Liêu 7,813,865,857
24 Bích Trân 350, Vĩnh Mỹ, Hoà Bình, Huyện Hoà Bình Bạc Liêu 7813883163
 
Điểm bán