Bắc Ninh

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nguyễn Thị Loan QT số 14 - Đông Du Bắc Ninh
2 Nguyễn Thị Hằng Trạm Y tế xã Đình Bảng Bắc Ninh
3 Nguyễn Minh Thu Chợ Đông Bình Bắc Ninh
 
Điểm bán