Bình Chánh

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Minh Phương E5/21, Thới Hòa, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 908087829
2 Phúc Hậu 50, 10, Kdc Bình Hưng, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 903646905
3 Minh Kha E9/6E, Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 989508180
4 Nhật Quỳnh D17/11, Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 2854284730
5 Minh Thùy 6 1A 179, Vĩnh Lộc, Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 0965 994 942
6 Coda Pharm B5/6C, Trần Đại Nghĩa, Tân Kiên, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 0937 856 524
7 Đăng Khoa D1B, Quốc Lộ 1a, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 0988 958 062
8 Mai Khôi 2 D13/56b, Dinh Duc Thien, Ap 3, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 01248 312 096
9 Mai Vân 350, Tân Hương, Tân Quý, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 0938 519 866
10 Việt My 59, Trịnh Đình Trọng, Phú Trung, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 0903 859 176
11 Tân Túc 1 E3/8A, Nguyễn Hữu Trí, Tt Tân Túc, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 0949 072 672
12 Phước Lộc F1/60, Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 0285 428 3241
13 Đại lý thuốc tây số 97 D14/34, Đinh Đức Thiện, Ấp 3, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 02837 608 443
14 Bảo Hân 1A93, Vĩnh Lộc, Ấp 1, Xa Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 0907 870 065
15 Châu Ân A5B/159B ấp 1, 0, Xã Tân Nhật, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 902409578
16 Hồng Phúc B5/1, Trần Đại Nghĩa, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 908837829
17 Minh Hiếu C3/21, Phạm Hùng, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 933300484
18 Bảo Nguyên F1/17, Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 905707099
19 Chợ Đệm A8/08, Nguyễn Hữu Chí_thị Trấn Sơn Túc, 0, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 949759779
20 Hương Trầm D1/8B, Nguyễn Thị Tú, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 936311243
21 Số 57 C6/8, Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 986801187
 
Điểm bán