Bình Chánh

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Phước Lộc F1/60, Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 0285 428 3241
2 Đại lý thuốc tây số 97 D14/34, Đinh Đức Thiện, Ấp 3, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 02837 608 443
3 Bảo Hân 1A93, Vĩnh Lộc, Ấp 1, Xa Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 0907 870 065
4 Minh Kha E9/6E, Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 989508180
5 Phúc Hậu 50, 10, Kdc Bình Hưng, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 903646905
6 Châu Ân A5B/159B ấp 1, 0, Xã Tân Nhật, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 902409578
7 Hồng Phúc B5/1, Trần Đại Nghĩa, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 908837829
8 Minh Phương E5/21, Thới Hòa, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 908087829
9 Minh Hiếu C3/21, Phạm Hùng, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 933300484
10 Bảo Nguyên F1/17, Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 905707099
11 Chợ Đệm A8/08, Nguyễn Hữu Chí_thị Trấn Sơn Túc, 0, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 949759779
12 Nhật Quỳnh D17/11, Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 854284730
13 Hương Trầm D1/8B, Nguyễn Thị Tú, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 936311243
14 Số 57 C6/8, Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 986801187
 
Điểm bán