Bình Chánh

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Đại lý thuốc tây số 97 D14/34, Đinh Đức Thiện, Ấp 3, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 02837 608 443
2 NT Mai Khôi 2 D13/56b, Đinh Đức Thiện, Ấp 3, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 01248 312 096
3 Minh Kha E9/6E, Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 989508180
4 Phúc Hậu 50, 10, Kdc Bình Hưng, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 903646905
5 Châu Ân A5B/159B ấp 1, 0, Xã Tân Nhật, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 902409578
6 Hồng Phúc B5/1, Trần Đại Nghĩa, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 908837829
7 Minh Phương E5/21, Thới Hòa, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 908087829
8 Minh Hiếu C3/21, Phạm Hùng, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 933300484
9 Bảo Nguyên F1/17, Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 905707099
10 Chợ Đệm A8/08, Nguyễn Hữu Chí_thị Trấn Sơn Túc, 0, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 949759779
11 Nhật Quỳnh D17/11, Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 854284730
12 Hương Trầm D1/8B, Nguyễn Thị Tú, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 936311243
13 Số 57 C6/8, Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 986801187