Bình Chánh

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Coda Pharm B5/6C, Trần Đại Nghĩa, Tân Kiên, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 0937 856 524
2 Đăng Khoa D1B, Quốc Lộ 1a, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 0988 958 062
3 Mai Khôi 2 D13/56b, Dinh Duc Thien, Ap 3, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 01248 312 096
4 Mai Vân 350, Tân Hương, Tân Quý, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 0938 519 866
5 Việt My 59, Trịnh Đình Trọng, Phú Trung, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 0903 859 176
6 Tân Túc 1 E3/8A, Nguyễn Hữu Trí, Tt Tân Túc, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 0949 072 672
7 Phước Lộc F1/60, Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 0285 428 3241
8 Đại lý thuốc tây số 97 D14/34, Đinh Đức Thiện, Ấp 3, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 02837 608 443
9 Châu Ân A5B/159B ấp 1, 0, Xã Tân Nhật, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 902409578
10 Hồng Phúc B5/1, Trần Đại Nghĩa, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 908837829
11 Minh Hiếu C3/21, Phạm Hùng, Bình Hưng, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 933300484
12 Bảo Nguyên F1/17, Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 905707099
13 Chợ Đệm A8/08, Nguyễn Hữu Chí_thị Trấn Sơn Túc, 0, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 949759779
14 Số 57 C6/8, Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh Bình Chánh 986801187
 
Điểm bán