Bình Phước

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Bích Loan Chợ Phước Long, Ql14, Phước Long, Thị Xã Phước Long Bình Phước 0933 034 984
2 Lương Thị Lẫm 00, Chợ Phước Long, Phước Long, Thị Xã Phước Long Bình Phước 0122 889 8445
3 Hồng Thắm 73-75, Điểu Ông ( Chợ Đồng Xoài), Tân Bình, Thị Xã Đồng Xoài Bình Phước 0975 091 778
4 Trà Giang 884, Phú Riềng Đỏ, -, Thị Xã Đồng Xoài Bình Phước 0973 439 539
5 Ngọc Yến 07, Phước Bình, Phước Bình, Thị Xã Bình Long Bình Phước 0651 363 300
6 Trang Cảnh Tân 0, Chợ Bình Long, An Lộc, Thị Xã Bình Long Bình Phước 0651 3666 828
7 Trang Cảnh Thành 11, Chợ Lộc Ninh, Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh Bình Phước 0937 116 262
8 Hoàng Yến 08, Ql14, Minh Lập, Huyện Chơn Thành Bình Phước 0974 411 774
9 Hương Thơm 14, Đa Kia, Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước Bình Phước 0984 916 432
10 Hải Oanh chợ bù na, Chợ Bù Na, Bù Na, Huyện Bù Đăng Bình Phước 1668645064
11 Ba Tâm Ngã Tư Nhơn Thành, -, -, Huyện Chơn Thành Bình Phước 918,511,313
12 Khang Nguyên 00, Chợ Tân Phước, Tân Phước, Huyện Đồng Phù Bình Phước 1687335332
13 Trung Tâm 00, Ngã Tư Đồng Xoài, Đồng Xoài, Thị Xã Đồng Xoài Bình Phước 0169 669 8237
 
Điểm bán