Bình Phước

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Vạn Hưng KP4, Long Phước, -, Thị Xã Phước Long Bình Phước 985,568,856
2 Hải Oanh chợ bù na, Chợ Bù Na, Bù Na, Huyện Bù Đăng Bình Phước 1668645064
3 Ba Tâm Ngã Tư Nhơn Thành, -, -, Huyện Chơn Thành Bình Phước 918,511,313
4 Hồng Vân 00, Ql14, Nha Bích, Huyện Chơn Thành Bình Phước 989746725
5 Khang Nguyên 00, Chợ Tân Phước, Tân Phước, Huyện Đồng Phù Bình Phước 1687335332
6 Hà Mi 33, Đường 20, Tân Bình,, Thị Xã Đồng Xoài Bình Phước 985936199
7 Hùng Liên 359, Quốc Lộ 14, Tân Thiện, Thị Xã Đồng Xoài Bình Phước 917205026
8 Trung Tâm 00, Ngã Tư Đồng Xoài, Đồng Xoài, Thị Xã Đồng Xoài Bình Phước 1696698237