Bình Tân

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Phương Nam 232, Lê Đình Cẩn, Tân Tạo, Quận Bình Tân Bình Tân 0933991631
2 Mỹ Khang 29 742, Tân Kì Tân Quý, Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân Bình Tân 0933100700
3 Tâm Trí 1028, Tỉnh Lộ 10, Tân Tạo, Quận Bình Tân Bình Tân 0338340071
4 Minh Khôi 798, Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân Bình Tân 0912800858
5 Duy Tâm 163A, Số 8, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 0932756738
6 Gia Khiêm 276A, Số 8, Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân Bình Tân 0908930465
7 Út Trần 91, Trương Phước Phan, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 0909686146
8 Số 81 73, Số 4, Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân Bình Tân 094944088
9 Minh Thảo 786, Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 0902566099
10 Anh Mỹ 608A, Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 0949788524
11 Thu Hằng 246, Đất Mới, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 0968686868
12 Ngọc Bích 514, Kinh Dương Vương, F. An Lạc, Quận Bình Tân Bình Tân 02837508424
13 Phương Nam 232, Lê Đình Cẩn, Tân Tạo, Quận Bình Tân Bình Tân 0933991631
14 Nhân Phúc 116 A, Lê Đình Cẩn, Tân Tạo, Quận Bình Tân Bình Tân 0919113799
15 Thuận Hoà 134, Ấp Chiến Lược, Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân Bình Tân 0989014536
16 Thảo Điền 1175, Tỉnh Lộ 10, Tân Tạo, Quận Bình Tân Bình Tân 0777763374
17 Thảo Vân 68, Tây Lân, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân Bình Tân 0778875593
18 Như Ý 351, Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 0908822952
19 Tâm Bảo 580, Nguyễn Chí Thanh, P7, Quận Bình Tân Bình Tân 02839551115
20 Nam Hoà 879/3, Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 0342991361
21 Thanh Thúy 421, Kinh Dương Vương, An Lạc, Quận Bình Tân Bình Tân 02837523729
22 Rồng Vàng 28 A, Số 1, Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân Bình Tân 0903757322
23 Mỹ Nga 185, Mã Lò, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân Bình Tân 0964856665
24 Kim Châu 1602, Tỉnh Lộ 10, Tân Tạo, Quận Bình Tân Bình Tân 0938181543
25 Việt Hương 644, Kinh Dương Vương, An Lạc, Quận Bình Tân Bình Tân 0948065908
26 Lê Tâm 55, Số 1A, Khu Dân Cư Lê Chiêu Hoàng, Quận Bình Tân Bình Tân 0908240850
27 An Tâm 205, Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 0375155241
28 Thiên Phúc 17, Trương Phước Phan, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 02862546891
29 Linh Đan 38, Phạm Đăng Gỉang, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 0902409578
30 Tâm An 266, Vành Đai Trong, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 0938165839
31 Phương Khang 219, Ấp Chiến Lược, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 0776488266
32 Diệu Thảo 2 4, Số 7, P An Lạc A, Quận Bình Tân Bình Tân 0822481616
33 Kiều Huyên 259, Gò Xoài, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 0797351218
34 Hiền Mai 458, Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Quận Bình Tân Bình Tân 0904733780
35 Hoàng Huy 356, Tên Lửa, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 0837622072
36 Vân Nga 466, Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 0838088880
37 Anh Tâm 706A, Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân Bình Tân 0779684374
38 Phú Lâm 2 163, Số 1, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân Bình Tân 0866800547
39 Minh Phương 842, Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 0837628246
40 Lộc Phương Thanh 581, Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 0854071512
41 Nguyệt Trang 873, Tân Kỳ Tân Quý, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 0903142099
42 Phong Bình 129, Ấp Chiến Lược, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 0939379818
43 Vĩnh Xuân 164, Trương Phước Phan, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 0938125445
44 Hoa Lâm 5, Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 0936072770
45 An Tín 172, Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 0938922026
ladorax
ladorax
ladorax