Bình Tân

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Rồng Vàng 28 A, Số 1, Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân Bình Tân 0903 757 322
2 Nhơn Chúng Đường 26, Ông Ích Khiêm, F. 14, Quận Bình Tân Bình Tân 0283 865 8413
3 NT Mỹ Nga 185, Mã Lò, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân Bình Tân 0964 856 665
4 NT Minh Khôi 798, Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân Bình Tân 0912 800 858
5 NT Kim Châu 1602, Tỉnh Lộ 10, Tân Tạo, Quận Bình Tân Bình Tân 0938 181 543
6 NT Việt Hương 644, Kinh Dương Vương, An Lạc, Quận Bình Tân Bình Tân 0948 065 908
7 NT Lê Tâm 55, Số 1a, Khu Dân Cư Lê Chiêu Hoàng, Quận Bình Tân Bình Tân 0908 240 850
8 NT An Tâm 205, Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 01675 155 241
9 NT Thiên Phúc 17, Trương Phước Phan, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 02862 546 891
10 Linh Đan 38, Phạm Đăng Gỉang, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 902409578
11 Tâm An 266, Vành Đai Trong, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 938165839
12 Phương Khang 219, Ấp Chiến Lược, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 1226488266
13 Diệu Thảo 2 4, Số 7, F.an Lạc A, Quận Bình Tân Bình Tân 822481616
14 Kiều Huyên 259, Gò Xoài, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 1217351218
15 Hiền Mai 458, Kinh Dương Vương, F. An Lạc, Quận Bình Tân Bình Tân 904733780
16 Hoàng Huy 356, Tên Lửa, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 837622072
17 Vân Nga 466, Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 1238088880
18 Anh Tâm 706A, Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân Bình Tân 1229684374
19 Phú Lâm 2 163, Số 1, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân Bình Tân 866800547
20 Minh Phương 842, Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 837628246
21 Lộc Phương Thanh 581, Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 854071512
22 Nguyệt Trang 873, Tân Kỳ Tân Quý, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 903142099
23 Phong Bình 129, Ấp Chiến Lược, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 939379818
24 Vĩnh Xuân 164, Trương Phước Phan, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 938125445
25 Hoa Lâm 5, Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 936072770
26 An Tín 172, Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 938922026
 
Điểm bán