Bình Tân

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Gia Khiêm 2 276A, Số 8, Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân Bình Tân 908930465
2 Gia Khiêm 1 274, Số 12, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 906031933
3 Linh Đan 38, Phạm Đăng Gỉang, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 902409578
4 Tâm An 266, Vành Đai Trong, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 938165839
5 Phương Khang 219, Ấp Chiến Lược, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 1226488266
6 Diệu Thảo 2 4, Số 7, F.an Lạc A, Quận Bình Tân Bình Tân 822481616
7 Kiều Huyên 259, Gò Xoài, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 1217351218
8 Hiền Mai 458, Kinh Dương Vương, F. An Lạc, Quận Bình Tân Bình Tân 904733780
9 Ngọc Bích 514, Kinh Dương Vương, F. An Lạc, Quận Bình Tân Bình Tân 837508424
10 Hoàng Huy 356, Tên Lửa, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 837622072
11 Vân Nga 466, Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 1238088880
12 Anh Tâm 706A, Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân Bình Tân 1229684374
13 Phú Lâm 2 163, Số 1, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân Bình Tân 866800547
14 Minh Phương 842, Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 837628246
15 Lộc Phương Thanh 581, Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 854071512
16 Nguyệt Trang 873, Tân Kỳ Tân Quý, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 903142099
17 Phong Bình 129, Ấp Chiến Lược, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 939379818
18 Vĩnh Xuân 164, Trương Phước Phan, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 938125445
19 Hoa Lâm 5, Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 936072770
20 An Tín 172, Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 938922026