Bình Tân

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Phương Nam 232, Lê Đình Cẩn, Tân Tạo, Quận Bình Tân Bình Tân 933991631
2 Nhân Phúc 116 A, Lê Đình Cẩn, Tân Tạo, Quận Bình Tân Bình Tân 0919 113 799
3 Thuận Hoà 134, Ấp Chiến Lược, Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân Bình Tân 0989 014 536
4 Thảo Điền 1175, Tỉnh Lộ 10, Tân Tạo, Quận Bình Tân Bình Tân 01227 763 374
5 Thảo Vân 68, Tây Lân, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân Bình Tân 01228 875 593
6 Như Ý 351, Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 0908 822 952
7 Tâm Bảo 580, Nguyễn Chí Thanh, 7, Quận Bình Tân Bình Tân 0283 955 1115
8 Nam Hoà 879/3, Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 01642 991 361
9 Thanh Thúy 421, Kinh Dương Vương, An Lạc, Quận Bình Tân Bình Tân 0283 752 3729
10 Rồng Vàng 28 A, Số 1, Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân Bình Tân 0903 757 322
11 NT Mỹ Nga 185, Mã Lò, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân Bình Tân 0964 856 665
12 NT Kim Châu 1602, Tỉnh Lộ 10, Tân Tạo, Quận Bình Tân Bình Tân 0938 181 543
13 NT Việt Hương 644, Kinh Dương Vương, An Lạc, Quận Bình Tân Bình Tân 0948 065 908
14 NT Lê Tâm 55, Số 1a, Khu Dân Cư Lê Chiêu Hoàng, Quận Bình Tân Bình Tân 0908 240 850
15 NT An Tâm 205, Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 01675 155 241
16 NT Thiên Phúc 17, Trương Phước Phan, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 02862 546 891
17 Linh Đan 38, Phạm Đăng Gỉang, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 902409578
18 Tâm An 266, Vành Đai Trong, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 938165839
19 Phương Khang 219, Ấp Chiến Lược, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 1226488266
20 Diệu Thảo 2 4, Số 7, F.an Lạc A, Quận Bình Tân Bình Tân 822481616
21 Kiều Huyên 259, Gò Xoài, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 1217351218
22 Hiền Mai 458, Kinh Dương Vương, F. An Lạc, Quận Bình Tân Bình Tân 904733780
23 Hoàng Huy 356, Tên Lửa, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 837622072
24 Vân Nga 466, Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 1238088880
25 Anh Tâm 706A, Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân Bình Tân 1229684374
26 Phú Lâm 2 163, Số 1, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân Bình Tân 866800547
27 Minh Phương 842, Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 837628246
28 Lộc Phương Thanh 581, Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 854071512
29 Nguyệt Trang 873, Tân Kỳ Tân Quý, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 903142099
30 Phong Bình 129, Ấp Chiến Lược, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 939379818
31 Vĩnh Xuân 164, Trương Phước Phan, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 938125445
32 Hoa Lâm 5, Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 936072770
33 An Tín 172, Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 938922026
 
Điểm bán