Bình Thạnh

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thịnh An 1 34, Nguyễn Huy Lượng, 14, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0902 477 764
2 Nhân Đạt 11, Nguyễn Trung Trực, 5, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0908 935 678
3 NT Tâm Châu 4 377/4, Đinh Bộ Lĩnh, 26, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0902 374 768
4 Số 89 109, Nguyễn Hữu Cảnh, 22, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 938397980
5 Thùy Anh 117, Bình Quới, 27, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 985724059
6 Huỳnh Giang 279, Bùi Đình Túy, 24, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 983170007
7 Gia An 356/16, Xô Viết Nghệ Tĩnh, 25, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 913878473
8 La Vang 169, Phan Văn Trị, 14, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 1275693583
9 Hương Trang 336, Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 1222688580
10 Tâm Phúc 649/28A, Điện Biên Phủ, 25, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 977582236
11 Số 08 381, Bình Quới, P 28, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0168 4085970
12 Hoàng Diệu 365, Bình Quới, P 28, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 982072311
13 Trí Thiện 30, Ngô Tất Tố, P 19, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0903 330 673
14 Trinh Hà 279/3, Nơ Trang Long, P 13, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 012182 89898
15 Đại Phước Xuân 88, Vũ Tùng, P 1, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 083. 8430148
16 Vạn Kiếp 85, Vạn Kiếp , P 3, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0902 336 468
17 Minh Hường 428B, Nơ Trang Long, P 13, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 083. 553 2116
18 Miền Đông 199, Nguyễn Xí, P 26, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 083. 511 3521
19 Đức Hạnh 135/1, Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0937. 091617
20 Lệ Uyên 334A, Chu Văn An, P12, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 835160359
21 Hiền Mai 160, Phan Văn Hân, P17, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0938. 124272
22 Hồng Lan 13, Phan Văn Hân, P19, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 083. 5140062
23 Phúc Sanh Đường 494, Xô Viết Nghệ Tĩnh, 25, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 906767496
24 Bảo Khanh 2, Bình Lợi, 13, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 126363161
 
Điểm bán