Bình Thạnh

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Số 19 94, Nguyễn Văn Lạc, P 19, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 908965157
2 Thịnh An 1 34, Nguyễn Huy Lượng, 14, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0902 477 764
3 Số 89 109, Nguyễn Hữu Cảnh, 22, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 938397980
4 Huỳnh Giang 279, Bùi Đình Túy, 24, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 983170007
5 Gia An 356/16, Xô Viết Nghệ Tĩnh, 25, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 913878473
6 La Vang 169, Phan Văn Trị, 14, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 1275693583
7 Hương Trang 336, Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 1222688580
8 Minh Hường 22, Bình Lợi, P 13, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 2838404779
9 Miền Đông 199, Nguyễn Xí, P 26, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 083. 511 3521
10 Đức Hạnh 135/1, Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0937. 091617
11 Lệ Uyên 334A, Chu Văn An, P12, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 835160359
12 Phúc Sanh Đường 494, Xô Viết Nghệ Tĩnh, 25, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 906767496
 
Điểm bán