Bình Thuận

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Trần Hưng Đạo 194, Trần Hưng Đạo, Phú Trinh, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 623821871
2 Hồng Phúc 71, Quỳnh Lưu, -, Thị Xã La Gi Bình Thuận 907574042
3 Đức Hạnh NGÃ, Ngã Tư Quân Cảnh, Thống Nhất, Thị Xã La Gi Bình Thuận 919300696
4 Phước Thịnh 41, Nguyễn Trãi, -, Thị Xã La Gi Bình Thuận 916850095
5 Thủy Lợi chợ đức tài, Đức Tài, Đức Tài, Huyện Đức Linh Bình Thuận 902631600
6 Số 130 chợ đức tài, Đức Tài, Đức Tài, Huyện Đức Linh Bình Thuận 1255253777
7 Nt Bác Ai 54, Quang Trung, Phan Ri Cửa, Huyện Tuy Phong Bình Thuận 623855506
8 Qt Thoa 68, Thôn Phước Thể, Phước Thể, Huyện Tuy Phong Bình Thuận 914939136
9 Nt Tu Thao 00, Chơ Liên Hương, Liên Hương, Huyện Tuy Phong Bình Thuận 914531345
10 Qt 28 000 chơ phan rí, Quang Trung, Phan Ri Cửa, Huyện Tuy Phong Bình Thuận 1258404663
11 Qt Thiện Lộc 000, Xom 7, Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong Bình Thuận 912715105
12 Toàn Lộc 81, Hài Thượng Lãng Ông, -, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 917248345
13 Toàn Minh 93, Nguyễn Hội, -, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 908442523
14 Phúc Bảo 438, Thủ Khoa Huân, -, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 913841634
15 Thanh Bình 15, Nguyễn Thị Minh Khai, -, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 907635051
16 Nhơn Tâm 34, Hoàng Văn Thụ, -, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 908100232
17 Đông Hưng 156, Võ Thị Sáu, -, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 623821316
18 Số 12 1, Trương Văn Ly, -, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 623819275
19 Đặng Phương Mai 36, Lê Hồng Phong, -, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 939191960
20 Hoàng Đăng 207, Đặng Văn Lãnh, Phong Nẫm, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 1284900358
21 Thiện Hòa 91, Hoàng Văn Thụ, Bình Hưng, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 937415517
22 Toàn Phát 27, Đặng Văn Lãnh, Phú Trinh, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 623939088
23 Nt Hải Hòa 320, Huỳnh Thúc Kháng, Mũi Né, Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận 989428284