Cà Mau

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Vương Kim Thu 00, Chợ Thới Bình, Khóm1, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 07803 860 011
2 Bảo Ngọc , Chợ Cái Nước, Tt Cái Nước, Huyện Cái Nước Cà Mau 07803 884094
3 Thu Hương , Chợ Cái Nước, Tt Cái Nước, Huyện Cái Nước Cà Mau 07803 883548
4 Ngọc Hiền 461, Chợ Tt.Đầm Dơi, Tt.đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi Cà Mau 7,803,858,034
5 Minh Tân 00, Chợ Đầm Dơi, Thị Trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi Cà Mau 918318584
6 Ngọc Quý , Chợ năm Căn, Tt. Năm Căn, Huyện Năm Căn Cà Mau 07803 877204
7 Alpha , Chợ Cả nảy, , Huyện Năm Căn Cà Mau 7,803,879,459
8 Qt Xuân Tiến KHÓM 1, Chợ Lớn, Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời Cà Mau 7803891199
9 Đức An Đường 36, Đề Thám, P.2, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 0918 661616
10 Vĩnh Thuận 6C, Trưng Nhị, P.2, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 0947 779396
11 Minh Tinh Đường 10C, Trưng Nhị, P.2, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 0907 864709
12 Nguyễn Trãi 50, Nguyễn Trãi, P.9, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 07803 834417
13 Tiến Hưng 92, Ấp 2., Xã Tắc Vân, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 0780. 384 7102
14 Thuận Phát 72, Đề Thám, 2, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 919546777
 
Điểm bán