Cầu Giấy

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nhà thuốc Thành Công 28 Trần Duy Hưng Cầu Giấy