Chương Mỹ

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Quầy thuốc Quang trung Số 91 Khu Bình sơn, TT Chúc Sơn Chương Mỹ
2 NT Vương Huyền Trang Xã Phú nghĩa - TT Chúc Sơn Chương Mỹ
3 Nhân Dân Cầu Hạ Dục - Quảng Bị Chương Mỹ
4 Lý Thuỷ Khu Tân TRượng - Xuân Mai Chương Mỹ
5 Cô Phúc Quầy 18 - Xuân Thuỷ - Thuỷ Xuân Tiên Chương Mỹ
6 QT Thu Hằng Số 10A Tổ 2 Khu Tân Bình, TT Xuân Mai Chương Mỹ
7 Thu Hương Số 12 Tổ 4 Khu Xuân Hà,TT Xuân Mai Chương Mỹ
8 NT Lài Huyền 80 Tổ 7 - Tân Bình Chương Mỹ 01698373244
 
Điểm bán