Chương Mỹ

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Việt Vinh Đội 9 - Thôn 5 Quảng Bị Chương Mỹ 0166 571 9991
2 NT Lài Huyền 80 Tổ 7 - Tân Bình Chương Mỹ 01698373244
 
Điểm bán