STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Châu Ngọc 1251, Tỉnh Lộ 8, Trung An, Huyện Củ Chi Củ Chi 966868309