STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Minh Hạnh 309 Nguyễn Thị Lắng, TT. Củ Chi Củ Chi 0902 419 120
2 Kiều Dân 256, Tỉnh Lộ 8, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi Củ Chi 01699 199 268
3 Châu Ngọc 1251, Tỉnh Lộ 8, Trung An, Huyện Củ Chi Củ Chi 966868309
 
Điểm bán