STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Kiều Dân 256, Tỉnh Lộ 8, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi Củ Chi 01699 199 268
2 Châu Ngọc 1251, Tỉnh Lộ 8, Trung An, Huyện Củ Chi Củ Chi 966868309
 
Điểm bán