Đà Nẵng

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Phương Anh 263, Khúc Hạo, A, Quận Sơn Trà Đà Nẵng 0962 833 2172
2 NT Dapharco 44 18, Đinh Tiên Hoàng, A, Quận Thanh Khê Đà Nẵng 01696 505 935
3 NT Dapharco 54 122, Ông Ích Khiêm, Thanh Bình, Quận Thanh Khê Đà Nẵng 0903 591 300
4 NT Minh Nguyệt Iot, Chợ Hòa Cầm, Q, Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng 0905 773 380
5 NT Mạnh 333, Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu Đà Nẵng 0905 233 043
6 Nt Cam Tu 556, Hoàng Diệu, A, Quận Hải Châu Đà Nẵng 02363 615 757
7 Tân Dung Phong 400, Tôn Đức Thắng, A, Quận Liên Chiểu Đà Nẵng 0905 558 858
8 Nt Trung Việt 278, Ông Ích Khiêm, A, Quận Thanh Khê Đà Nẵng 5,113,832,838
9 Nt Hưng Thịnh 88, Tôn Đản, A, Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng 906,488,005
10 Nt Trí Anh 122, CMT8, Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng 905,209,183
11 Nt Phước Thịnh Kios 3, Chợ Cẩm Lệ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng 2363701879
12 Minh Hiền 547, Núi Thành, Hải Châu, Quận Hải Châu Đà Nẵng 982767070
13 Nt Cẩm Tú 555, Hoàng Diệu, A, Quận Hải Châu Đà Nẵng 5,113,615,757
14 Nt Ái Lộc Kios, Chợ Nguyễn Tri Phương, A, Quận Hải Châu Đà Nẵng 984,131,112
15 Nt Dapharco 22 2, Phan Đình Phùng, A, Quận Hải Châu Đà Nẵng 905,342,341
16 Nt Dapharco 176 200, Quang Trung, A, Quận Hải Châu Đà Nẵng 982,049,089
17 Nt Quang Minh Kios, Chợ Hòa Khánh, A, Quận Liên Chiểu Đà Nẵng 973,821,288
18 Nt Huy Hoàng 62, Trần Cao Vân, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê Đà Nẵng 2363896321
19 Nt Thanh Huyền 57, Nguyễn Hữu Thọ, A, Quận Thanh Khê Đà Nẵng 5,112,214,842
 
Điểm bán