Đà Nẵng

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nt Cam Tu 556, Hoàng Diệu, A, Quận Hải Châu Đà Nẵng 02363 615 757
2 Tân Dung Phong 400, Tôn Đức Thắng, A, Quận Liên Chiểu Đà Nẵng 0905 558 858
3 Nt Trung Việt 278, Ông Ích Khiêm, A, Quận Thanh Khê Đà Nẵng 5,113,832,838
4 Nt Hưng Thịnh 88, Tôn Đản, A, Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng 906,488,005
5 Nt Trí Anh 122, CMT8, Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng 905,209,183
6 Nt Phước Thịnh Kios 3, Chợ Cẩm Lệ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng 2363701879
7 Quang Minh kios, Chợ Hòa Khánh, Liên Chiểu, Huyện Đảo Hoàng Sa Đà Nẵng 973821288
8 Minh Hiền 547, Núi Thành, Hải Châu, Quận Hải Châu Đà Nẵng 982767070
9 Nt Cẩm Tú 555, Hoàng Diệu, A, Quận Hải Châu Đà Nẵng 5,113,615,757
10 Nt Ái Lộc Kios, Chợ Nguyễn Tri Phương, A, Quận Hải Châu Đà Nẵng 984,131,112
11 Nt Dapharco 22 2, Phan Đình Phùng, A, Quận Hải Châu Đà Nẵng 905,342,341
12 Nt Dapharco 176 200, Quang Trung, A, Quận Hải Châu Đà Nẵng 982,049,089
13 Nt Quang Minh Kios, Chợ Hòa Khánh, A, Quận Liên Chiểu Đà Nẵng 973,821,288
14 Nt Đông Giang 32, Nguyen Van Thoai, A, Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng 905266263
15 Nt Huy Hoàng 62, Trần Cao Vân, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê Đà Nẵng 2363896321
16 Nt Thanh Huyền 57, Nguyễn Hữu Thọ, A, Quận Thanh Khê Đà Nẵng 5,112,214,842
 
Điểm bán