Đà Nẵng

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Dapharco 44 18, Đinh Tiên Hoàng, A, Quận Thanh Khê Đà Nẵng 01696 505 935
2 NT Minh Nguyệt Iot, Chợ Hòa Cầm, Q, Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng 0905 773 380
3 NT Mạnh 333, Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu Đà Nẵng 0905 233 043
4 Nt Cam Tu 556, Hoàng Diệu, A, Quận Hải Châu Đà Nẵng 02363 615 757
5 Tân Dung Phong 400, Tôn Đức Thắng, A, Quận Liên Chiểu Đà Nẵng 0905 558 858
6 Trung Việt 278, Ông Ích Khiêm, A, Quận Thanh Khê Đà Nẵng 05113832838
7 Nt Hưng Thịnh 88, Tôn Đản, A, Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng 906,488,005
8 Nt Trí Anh 122, CMT8, Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng 905,209,183
9 Nt Phước Thịnh Kios 3, Chợ Cẩm Lệ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng 2363701879
10 Minh Hiền 547, Núi Thành, Hải Châu, Quận Hải Châu Đà Nẵng 982767070
11 Nt Cẩm Tú 555, Hoàng Diệu, A, Quận Hải Châu Đà Nẵng 5,113,615,757
12 Nt Dapharco 22 2, Phan Đình Phùng, A, Quận Hải Châu Đà Nẵng 905,342,341
13 Nt Dapharco 176 200, Quang Trung, A, Quận Hải Châu Đà Nẵng 982,049,089
14 Nt Quang Minh Kios, Chợ Hòa Khánh, A, Quận Liên Chiểu Đà Nẵng 973,821,288
15 Nt Huy Hoàng 62, Trần Cao Vân, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê Đà Nẵng 2363896321
16 Nt Thanh Huyền 57, Nguyễn Hữu Thọ, A, Quận Thanh Khê Đà Nẵng 5,112,214,842
ladorax
ladorax
ladorax