ĐắkLắk

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Qt Hoa Hồng A, A, A, Thị Xã Buôn Hồ ĐắkLắk 944430378
2 Qt Thu Thảo A, A, A, Huyện Krông Pắc ĐắkLắk 941902728
3 Qt Cô Nhạn CHỢ BMT, Lê Hồng Phong, Tân Tiến, Thành Phố Buôn Ma Thuột ĐắkLắk 934567231
4 Qt Thủy Hoàng 88, Y Ngông, Tân Tiến, Thành Phố Buôn Ma Thuột ĐắkLắk 943652627
5 Qt Đy Cô Nguyên A, Lê Hồng Phong, Tân Tiến, Thành Phố Buôn Ma Thuột ĐắkLắk 2623856776
6 Phương Trang 1A, Lý Thường Kiệt, A, ĐắkLắk 947411237
7 Số 21 57, Nguyễn Viết Xuân, ., Thành Phố Buôn Ma Thuột ĐắkLắk 0945.74.31.31
8 Số 45 35, Ama Khê, .., Thành Phố Buôn Ma Thuột ĐắkLắk 912684040
9 Phương Hạnh 147, Y Moan, A, Thành Phố Buôn Ma Thuột ĐắkLắk 903627999
10 Tân Dược 91, Y Wuang, Ea Tam, Thành Phố Buôn Ma Thuột ĐắkLắk 934864488
11 Bình An Chợ Tạm, Lê Hồng Phong, .., Thành Phố Buôn Ma Thuột ĐắkLắk 5003859629
12 Số 11 150, Hà Huy Tập, ..., Thành Phố Buôn Ma Thuột ĐắkLắk 5003954129
13 Khổ Qua 104, Y Ngông, ,,,, Thành Phố Buôn Ma Thuột ĐắkLắk 905640447
14 Như Lương 233, Đinh Tiên Hoàng, ..., Thành Phố Buôn Ma Thuột ĐắkLắk 5003854780
15 Số 76 42, Ql 14, Xã Hòa Thuận, Thành Phố Buôn Ma Thuột ĐắkLắk 908864145
16 Doanh Nghiệp 21 57A, Nguyễn Viết Xuân, Tân Thành, Thành Phố Buôn Ma Thuột ĐắkLắk 945743131
17 Đông Y Cô Nhạn Chợ tạm, A, A, Thành Phố Buôn Ma Thuột ĐắkLắk 914957474
18 Qt Thảo My 75, Amahjao, A, Thành Phố Buôn Ma Thuột ĐắkLắk 972715498
19 Ngọc Kim 1140, Hùng Vương, ,,, Thị Xã Buôn Hồ ĐắkLắk 912076447
20 Tân Phong Phú 78A, Trần Quốc Toản, Thị Trấn Eadrang, Huyện Ea H'leo ĐắkLắk 985309315
21 Số 10 Km 52, Quốc Lộ 26, .., TT Ea kar, Huyện Ea Kar ĐắkLắk 916,625,215
22 Qtt Chị Thắm km 68, .., .., Huyện Ea Kar ĐắkLắk 987633279
23 Qt Thanh Nga Xã Hòa Bình, Tt Buôn Trấp, A, Huyện Krông A Na ĐắkLắk 1642768090
24 Tân Bình .., Thôn Tân Bình., Xã Ea Knuếc, Huyện Krông Pắc ĐắkLắk 0986.69.69.86
25 Số 3 Km23., Xã EaKênh., -, Huyện Krông Pắc ĐắkLắk 5,003,515,165
26 Bắc Hoàng Uyên Đường 20-21 A, Lê Hồng Phong, ..., Thành Phố Buôn Ma Thuột ĐắkLắk 0914.95.74.74
27 An Tâm 50, Y Jut, -, Thành Phố Buôn Ma Thuột ĐắkLắk 5003853989
28 56 Phan Bội Châu 56, Phan Bội Châu, ..., Thành Phố Buôn Ma Thuột ĐắkLắk 5,003,855,050
29 Số 51 304, Nguyễn Tất Thành, ..., Thành Phố Buôn Ma Thuột ĐắkLắk 5,002,217,304
30 Tây Sơn 88, Lê Hồng Phong, ..., Thành Phố Buôn Ma Thuột ĐắkLắk 5,003,852,454
31 Hà Nam 59, Hùng Vương, .., Thành Phố Buôn Ma Thuột ĐắkLắk 5003813453
32 Tân Thái Bình 18 A, Nơ Trang Long, .., Thành Phố Buôn Ma Thuột ĐắkLắk 5,003,853,629
33 Số 41 151, Ngô Quyền, ..., Thành Phố Buôn Ma Thuột ĐắkLắk 5,003,956,243
 
Điểm bán