Đan Phượng

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Tuấn Hằng Cụm 3, Liên Hà Đan Phượng 01648866968
2 QT Dát Hà Cụm 4, Thọ An Đan Phượng 0944909687
3 QT Nhân Quyết Đội 4 - Thọ Xuân Đan Phượng 01669259091
4 QT Mai Hải Đông Lai - Liêm Hồng Đan Phượng 0973771225
5 Chung Chiến Chùa Già Lê, Bá Nội, Hồng Hà Đan Phượng 0982628775
6 QT Lan Phương 51 Phố Phùng Hưng, Thị trấn Phùng Đan Phượng 0979331022
7 NT Tuấn Phương Xóm 4 Đường Làng Quý, Liên Hà Đan Phượng 0977238892
8 QT Nguyễn Thị Giang Đội 7, Thọ An Đan Phượng 0941090822
9 NT Việt Tính Đông Lai, Liêm Hồng Đan Phượng 0976080486
10 Quầy thuốc Hải Chiến 132 Nguyễn Thái Học - TT Phùng Đan Phượng
 
Điểm bán