Đan Phượng

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Quầy thuốc Hải Chiến 132 Nguyễn Thái Học - TT Phùng Đan Phượng