Đan Phượng

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Tuấn Hằng Cụm 3, Liên Hà Đan Phượng 01648866968
2 QT Nhân Quyết Đội 4 - Thọ Xuân Đan Phượng 01669259091
3 Chung Chiến Chùa Già Lê, Bá Nội, Hồng Hà Đan Phượng 0982628775
4 QT Lan Phương 51 Phố Phùng Hưng, Thị trấn Phùng Đan Phượng 0979331022
5 QT Nguyễn Thị Giang Đội 7, Thọ An Đan Phượng 0941090822
6 NT Việt Tính Đông Lai, Liêm Hồng Đan Phượng 0976080486
 
Điểm bán