Đông Anh

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Bảo Nam Xóm Nhì , Vân Trì Đông Anh 0168 219 9168
2 QT Thi Vẻ Kiot xóm Chùa - Thôn Đìa - Nam Hồng Đông Anh 0983395336
3 QT Phương Anh Khu Đoài, Đường Việt Hùng, Xã Việt Hùng Đông Anh 0976933521
4 QT Bình Nguyên II Đội 7, Thôn Bầu, Kim Chung Đông Anh 0975469144
 
Điểm bán