Đông Anh

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Thi Vẻ Kiot xóm Chùa - Thôn Đìa - Nam Hồng Đông Anh 0983395336
2 Spa Yến Trang 258 Đường Đào Cam Mộc - Tổ 7 TT Đông Anh Đông Anh 0947321369
3 QT Phương Anh Khu Đoài, Đường Việt Hùng, Xã Việt Hùng Đông Anh 0976933521
4 NT Hồng Liên Tổ 13 Thị trấn Đông Anh Đông Anh
5 QT Thu Hiền Đội 2 Thôn Nhuế, Kim Chung Đông Anh
6 QT Khải Hinh Lỗ Khê, Liên Hà Đông Anh 0972760587
7 QT Bình Nguyên II Đội 7, Thôn Bầu, Kim Chung Đông Anh 0975469144
8 NT Tuấn Hường Cổ Điển - Hải Bối Đông Anh 01242886365
 
Điểm bán