Đống Đa

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Minh thủy 101 Thái thịnh Đống Đa