Đồng Tháp

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Trần Hào 2 95B, Ấp Phú Hòa, Xã Tân Phú Đông, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 917134567
2 Nhà Thuốc Nguyễn Mỳ 44, Lý Thường Kiệt, 2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 2773835577
3 Minh Phuc 2 9-10, Âu Cơ, P2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 2773860099
4 Vĩnh Đức Đường 23, nguyễn du, phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 673851633
5 Thuận Phước 21, Nguyễn Du, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 916851495
6 Ngọc Hải 175, Hùng Vương, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 913717898
7 Hồng Phước 108, Hùng Vương, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 673853467
8 Phước Thọ 765, Đốc Binh Kiều, F2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 673877279
9 A Dòn 9, Lê Hồng Phong, F1, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 673858125
10 Hoa Lài 326, 30/4, 1, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 673853139
11 Thanh Tân Chợ Trần Quốc Toản, ,, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 907927672
12 Tế Lương Đường 2 23, Nguyễn Trãi, An Thạnh, Thị Xã Hồng Ngự Đồng Tháp 673837867
13 Mũi Lẽn 122, Thiên Hộ Vương, An Thạnh, Thị Xã Hồng Ngự Đồng Tháp 673837599
14 Thiên Phúc 152 A, Nguyễn Sinh Sắc, 2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 673,861,975
15 Minh Phúc 258, Trần Hưng Đạo, 1, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 673,862,146
16 Trần Hào 117, Nguyễn Huệ, 2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 673861448
17 Minh Hùng 30, Hùng Vương, 2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 673770099
18 Lợi An 58, Ngô Gia Tự, Khóm Tân Hòa Phường An Hòa, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 947567897
19 Đình Yến Chợ Bình Hàng Tây, Ấp 3, Xã Bình Hàng Tây, Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 976329829
20 Đức Thuận 3-Lô E, Chợ Nha Mân, Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành Đồng Tháp 673622276
21 Qt Trường An 64 bình hiệp a, (gần Bv Lấp Vò), Bình Thạnh Trung, Huyện Lấp Vò Đồng Tháp 919803636
 
Điểm bán