Đồng Tháp

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Trần Hào 2 95B, Ấp Phú Hòa, Xã Tân Phú Đông, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 917134567
2 Nhà Thuốc Thái Hòa Khóm 2, Nguyễn Sinh Sắc, 2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 094 5409866
3 Nhà Thuốc Nguyễn Mỳ 44, Lý Thường Kiệt, 2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 2773835577
4 Minh Phuc 2 9-10, Âu Cơ, P2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 2773860099
5 Phương Minh Phát Chợ Thông Dông, Ql 54, Xã Long Long Hậu, Huyện Lai Vung Đồng Tháp 2773656626
6 Phương Tấn Phát tổ 7, Ấp 3, Xã Mỹ Trà, Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 2773872299
7 Tân Định 626, Phú Thọ, Xã An Long, Huyện Tam Nông Đồng Tháp 917360301
8 Vĩnh Đức Đường 23, nguyễn du, phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 673851633
9 Thuận Phước 21, Nguyễn Du, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 916851495
10 Vĩnh Hiệp Đường 50, Tháp Mười, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 673852454
11 Hải Đăng 87, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 673852721
12 Ngọc Hải 175, Hùng Vương, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 913717898
13 Hồng Phước 108, Hùng Vương, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 673853467
14 Phước Thọ 765, Đốc Binh Kiều, F2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 673877279
15 A Dòn 9, Lê Hồng Phong, F1, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 673858125
16 Hoa Lài 326, 30/4, 1, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 673853139
17 Thanh Tân Chợ Trần Quốc Toản, ,, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 907927672
18 Tế Lương Đường 2 23, Nguyễn Trãi, An Thạnh, Thị Xã Hồng Ngự Đồng Tháp 673837867
19 Mũi Lẽn 122, Thiên Hộ Vương, An Thạnh, Thị Xã Hồng Ngự Đồng Tháp 673837599
20 Nam Hương 210A, Lý Thường Kiệt, 1, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 673770077
21 Thiên Phúc 152 A, Nguyễn Sinh Sắc, 2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 673,861,975
22 Minh Phúc 258, Trần Hưng Đạo, 1, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 673,862,146
23 Trần Hào 117, Nguyễn Huệ, 2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 673861448
24 Minh Hùng 30, Hùng Vương, 2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 673770099
25 Lợi An 58, Ngô Gia Tự, Khóm Tân Hòa Phường An Hòa, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 947567897
26 Thanh Hiền 34, Ql 30, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 988295200
27 Đình Yến Chợ Bình Hàng Tây, Ấp 3, Xã Bình Hàng Tây, Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 976329829
28 Đức Thuận 3-Lô E, Chợ Nha Mân, Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành Đồng Tháp 673622276
29 Qt Trường An 64 bình hiệp a, (gần Bv Lấp Vò), Bình Thạnh Trung, Huyện Lấp Vò Đồng Tháp 919803636
 
Điểm bán