Gia Lâm

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Tâm Dược 53 Vũ Xuân Thiều Gia Lâm
2 NT Chợ Sủi Ngã tư chợ Sủi Gia Lâm
3 NT Mạnh Hải Kiot 1 Chợ Ngọc Thụy Gia Lâm
4 QT Minh Quang 136 Ngô Xuân Quảng Gia Lâm
5 NT Long Nam Tầng 1 nhà D12 KĐT Đặng Xá Gia Lâm
 
Điểm bán