Gia Lâm

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Tâm Dược 3 Chợ Vàng Gia Lâm
2 NT Tâm Dược 53 Vũ Xuân Thiều Gia Lâm
3 NT Ngọc Châm Kiêu Kị Gia Lâm
4 NT Chợ Sủi Ngã tư chợ Sủi Gia Lâm
5 Nhà thuốc Thanh Huyền Tổ 28 Thượng Thành - Đức Giang Gia Lâm
6 Quý Phong Yên Khê - Yên Thường Gia Lâm
7 NT Tâm Dược Chợ Sủi Gia Lâm
8 NT Đức Thắng 12 Dốc Lã Gia Lâm
9 NT Mạnh Hải Kiot 1 Chợ Ngọc Thụy Gia Lâm
10 QT Minh Quang 136 Ngô Xuân Quảng Gia Lâm
11 NT Long Nam Tầng 1 nhà D12 KĐT Đặng Xá Gia Lâm
12 NT Mạnh Quân 27 Đường Đình Xuyên Gia Lâm
 
Điểm bán