Gò Vấp

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Minh Tân 1145, Phan Văn Trị, P10, Quận Gò Vấp Gò Vấp 2838941220
2 Kim Ngân 96, Số 3, 9, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0916 345 864
3 Thái Sơn 29, Nguyễn Kiệm, 3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0938 959 500
4 Vân Anh 56, Bùi Quang Là, 12, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0977 235 153
5 Minh Tân 6 225, Phạm Văn Chiêu, 14, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0286 289 2648
6 Trung Nguyên 3 189, Nguyễn Oanh, 10, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0973 562 303
7 Xóm Mới 2 1050, Lê Đức Thọ, 9, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0937 914 024
8 Hương Nhi 94/1042B, Dương Quảng Hàm, 6, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0908 657 782
9 Sinh Phúc 25, Nguyễn Văn Lượng, 17, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0909 495 738
10 Hồng Nga 105, Nguyễn Kiệm, F.3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0283 894 6162
11 Trung Nguyên 2 783, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0974 713 131
12 Kim Nga 269, Thống Nhất, F.11, Quận Gò Vấp Gò Vấp 979763700
13 Tất Thành 448, Phan Huy Ích, 12, Quận Gò Vấp Gò Vấp 2838314118
14 Nhật Thanh 74, Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp Gò Vấp 981813474
 
Điểm bán