Gò Vấp

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Mỹ Anh 687_689, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02838 940 441
2 NT Trung Nguyên 2 783, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0974 713 131
3 NT Thiên An 348, Thống Nhất, 16, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02839 965 452
4 Kim Nga 269, Thống Nhất, F.11, Quận Gò Vấp Gò Vấp 979763700
5 Tất Thành 33/10L, Phan Huy Ích, F.12, Quận Gò Vấp Gò Vấp 838314118
6 Nhật Thanh 74, Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp Gò Vấp 981813474
7 An Nhơn 64/715, Nguyễn Oanh, 5, Quận Gò Vấp Gò Vấp 908029948
 
Điểm bán