Gò Vấp

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Kim Ngân 96, Số 3, 9, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0916 345 864
2 Thái Sơn 29, Nguyễn Kiệm, 3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0938 959 500
3 Vân Anh 56, Bùi Quang Là, 12, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0977 235 153
4 Hoàng Dung 120/912, Nguyễn Văn Công, 3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0904 573 233
5 Minh Tân 6 225, Phạm Văn Chiêu, 14, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0286 289 2648
6 Trung Nguyên 3 189, Nguyễn Oanh, 10, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0973 562 303
7 Xóm Mới 2 1050, Lê Đức Thọ, 9, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0937 914 024
8 Hương Nhi 94/1042B, Dương Quảng Hàm, 6, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0908 657 782
9 Thảo Ly 09 221, Phạm Văn Chiêu, 14, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0985 154 533
10 Sinh Phúc 25, Nguyễn Văn Lượng, 17, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0909 495 738
11 Kim Châu 376, Phạm Văn Chiêu, 9, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0948 651 065
12 Minh Tâm 1145, Phan Văn Trị, P10, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0283 894 1220
13 Hồng Nga 105, Nguyễn Kiệm, F.3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0283 894 6162
14 Trung Nguyên 2 783, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0974 713 131
15 Kim Nga 269, Thống Nhất, F.11, Quận Gò Vấp Gò Vấp 979763700
16 Tất Thành 33/10L, Phan Huy Ích, F.12, Quận Gò Vấp Gò Vấp 838314118
17 Nhật Thanh 74, Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp Gò Vấp 981813474
18 An Nhơn 64/715, Nguyễn Oanh, 5, Quận Gò Vấp Gò Vấp 908029948
 
Điểm bán