Hà Tĩnh

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Nguyễn Thị Xuân Hương Số 33 đường Đặng Dung Hà Tĩnh
 
Điểm bán