Hai Bà Trưng

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Tâm Dược 108 K10 A Bách Khoa Hai Bà Trưng
2 NT Thanh Minh 14 Trần Nhân Tông Hai Bà Trưng
3 NT An Hưng 16 Hương Viên Hai Bà Trưng
4 Kim Đồng 248 Minh Khai Hai Bà Trưng
5 NT Kim Anh 42 Tổ 6 Thanh Lương Hai Bà Trưng
6 NT For + 492 Kim Ngư Hai Bà Trưng
7 NT Gia Phong 54 Dốc Thọ Lão Hai Bà Trưng
8 NT Lê Nga 56 Vân Đồn Hai Bà Trưng
9 NT Hoàng Yến 81 Minh Khai Hai Bà Trưng
10 NT For + T7-L1-01 Timescity Minh Khai Hai Bà Trưng
11 NT Trà Giang 626 Minh Khai Hai Bà Trưng
12 NT Trang Nhung 161 Hồng Mai Hai Bà Trưng
13 NT Sức Khỏe Việt 25 Trần Xuân Soạn Hai Bà Trưng
14 NT Xuân Tú 756 Bạch Đằng Hai Bà Trưng
15 NT Thu Thủy 42 Đê Trần Khát Chân Hai Bà Trưng
16 NT Bạch Mai 3 143 Ngõ 34 Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng
17 Nhà thuốc tư nhân SN 45, Ngõ 121 Kim Ngưu Hai Bà Trưng
18 NT Lan Hương 105 Mai Hắc Đế, Phường Bùi Thị Xuân Hai Bà Trưng
 
Điểm bán