Hai Bà Trưng

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Lan Hương 105 Mai Hắc Đế, Phường Bùi Thị Xuân Hai Bà Trưng