Hải Dương

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Đức Giang 66 Vũ Công Đán, Phường Tứ Minh, TP.Hải Dương Hải Dương 982264461
2 NT Hà Trang 36 Tuy Hòa, TP.Hải Dương Hải Dương 0167289 0309
3 QT số 24 Số 10 Khu 2 Thị trấn Ninh Giang, Ninh Giang Hải Dương 2203767886
4 QT Mai Hoàng Lãng Xuyên, Gia Tân, Gia Lộc Hải Dương 0988 613 583
5 QT Dũng Dung Số 19 Yết Kiêu, P.Hải Tân Hải Dương
6 QT Hồng Giao Ngã tư Phú, Thái Học Hải Dương 0979 654 678
7 QT Tân Phú 19 đường 2/9 TT Phú Thái Hải Dương 985996629
8 QT Sáu Thủy Chợ Đọ, Quyết Thắng Hải Dương 0985 493 548
9 QT số 18 Tân Dân Hải Dương 01678 616 496
 
Điểm bán