Hải Dương

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Dũng Dung Số 19 Yết Kiêu, P.Hải Tân Hải Dương
2 QT Hồng Giao Ngã tư Phú, Thái Học Hải Dương 0979 654 678
3 Quầy thuốc Sen Định Ngã tư Cao Dương, Gia Khánh Hải Dương 0984 116 801
4 QT Tân Phú 19 đường 2/9 TT Phú Thái Hải Dương 985996629
5 QT Sáu Thủy Chợ Đọ, Quyết Thắng Hải Dương 0985 493 548
6 QT số 18 Tân Dân Hải Dương 01678 616 496
 
Điểm bán