Hải Phòng

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Kim Thanh 135B Trần Nguyên Hãn, Lê Chân Hải Phòng 0902021073
2 Chị Nhàn 205 Lạch Tray Hải Phòng
3 HT Chị Thu Quầy 92 Phố chợ Thanh Lãng Hải Phòng 914477368
4 NT 182 ( Cô Yến) 182 Tân Hòa Hải Phòng 1205596136
5 Nhà thuốc 406 406 Tôn Đức Thắng Hải Phòng 913020854
6 HT An Lão(Cô Tân) Vàng Xá, Quốc Tuấn Hải Phòng 313872132
7 Hiệu Thuốc Hải Phòng Khu 10 Hạ Lũng Hải Phòng 936989599
8 NT Tùng Linh Số 9 Đình Hạ, Thượng Lý Hải Phòng 902451098
9 Hiệu thuốc Kiến Thụy(Quầy 2-Cô Bọc) 69 Thọ Xuân, TT Núi Đôi Hải Phòng 1215392368
10 Anh Thành 307 Cát Dài Hải Phòng 936416702
 
Điểm bán