Hoài Đức

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Minh Long Đối diện Ủy ban Xã Vân Côn Hoài Đức 0989 054 562
2 QT Tâm Đức 68 Ngã tư Vân Canh Hoài Đức 0987989568
3 QT Cô Du Chợ Vọng - Song Phương Hoài Đức 01684935941
4 QT Vân Xuyên Đội 7, Dương Liễu Hoài Đức 0977868778
5 NT Hồng Nhung Lai xá ( Gần Cây Xăng Lai Xá ) Hoài Đức 0989537677
6 QT Lê Dung Ngã Tư Sơn Đồng Hoài Đức 0989925382
7 QT Lý Thị Thuyên Xóm 2 - Lại Yên Hoài Đức 01655866311
8 QT Hải Lý Xóm 5, Đông Lao Hoài Đức 0936281604
9 QT Thắng Ngân Đội 3 Yên Sở Hoài Đức 01679250595
10 QT Thành Bắc Khu TT Tổng cục chính trị, Lai Xá Hoài Đức 0986107729
11 PK Chú Dũng Xóm Sơn Đồng Hoài Đức 0934485288
12 QT Phúc Ninh Minh Khai, La Phù Hoài Đức 0961125758
13 QT Chị Thuỷ 16 Ngãi Cầu An Khánh Hoài Đức 0972495499
 
Điểm bán