Hoài Đức

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Tâm Đức 68 Ngã tư Vân Canh Hoài Đức 0987989568
2 QT Anh Thư Cao Xá - Đức Thượng Hoài Đức 0977217660
3 QT Hà Linh Chợ M2 An Khánh Hoài Đức 0984047581
4 QT Cô Du Chợ Vọng - Song Phương Hoài Đức 01684935941
5 QT Hoà Bình Cổng Làng, Lai Xá. Kim Chung Hoài Đức 01653673190
6 QT Thanh Hải Đội 3, Chơ Chiều, Yên Sở Hoài Đức 01665519772
7 QT Vân Xuyên Đội 7, Dương Liễu Hoài Đức 0977868778
8 NT Hồng Nhung Lai xá ( Gần Cây Xăng Lai Xá ) Hoài Đức 0989537677
9 NT Nhi Liêm Ngã Tư Sơn Đồng Hoài Đức 0904563836
10 QT Lê Dung Ngã Tư Sơn Đồng Hoài Đức 0989925382
11 QT Lý Thị Thuyên Xóm 2 - Lại Yên Hoài Đức 01655866311
12 QT Hải Lý Xóm 5, Đông Lao Hoài Đức 0936281604
13 NT Anh Quân Xóm 7 Đường Phương Canh - Vân Canh Hoài Đức 0986647305
14 QT Thảo Linh Xóm Quyết Tiến Hoài Đức 0972440272
15 QT Chị Lương Xóm Đình, Vân Côn Hoài Đức 0984613169
16 QT Thắng Ngân Đội 3 Yên Sở Hoài Đức 01679250595
17 QT Thành Bắc Khu TT Tổng cục chính trị, Lai Xá Hoài Đức 0986107729
18 QT Mai Anh Chợ Phú An, An Khánh Hoài Đức 01266167829
19 QT Hiền Trang Ngãi Cầu, An Khánh Hoài Đức
20 PK Chú Dũng Xóm Sơn Đồng Hoài Đức 0934485288
21 QT Phúc Ninh Minh Khai, La Phù Hoài Đức 0961125758
22 QT Chị Hoa 98 Vân Côn Hoài Đức 0972316231
23 QT Chị Thuỷ 16 Ngãi Cầu An Khánh Hoài Đức 0972495499
 
Điểm bán