Hoàn Kiếm

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nhà thuốc Hoàng Đàn 12B Nguyễn Văn Tố Hoàn Kiếm