Hoàn Kiếm

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Trang Đức 609 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội Hoàn Kiếm 0976 429 336
2 Nhà thuốc Hoàng Đàn 14 Nguyễn Văn Tố Hoàn Kiếm 0947867399
 
Điểm bán