Huế

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Tây Số 3 Chợ Phú Bài, Nguyễn Tất Thành, Phú Bài, Huyện Hương Thủy Huế 0
2 Quầy Thuốc Tây Thùy Trang Chợ An Lỗ, Phong Hiền, Phong Hiền, Huyện Phong Điền Huế 985252377
3 Quầy Thuốc Tây Thủy , Phò Trạch, Phong Điền, Huyện Phong Điền Huế 977470473
4 Quầy Thuốc Thảo Nguyên , Chợ Lộc Điền, Xã Lộc Điền, Huyện Phú Lộc Huế 948199969
5 Nhà Thuốc Thùy Nhiên 191, Chi Lăng, Phú Cát, Thành Phố Huế Huế 905655494
6 Nhà Thuốc Nam Giao 336, Điện Biên Phủ, Trường An, Thành Phố Huế Huế 935253591
7 Nhà Thuốc Thu Hương 42, Đặng Huy Trứ, Trường An, Thành Phố Huế Huế 912152393
8 Bác Sĩ Hanh 75, Nguyễn Sinh Cung, Vĩ Dạ, Thành Phố Huế Huế 905334373
9 Nhà Thuốc An Nhi 59, Đạm Phương, Tây Lộc, Thành Phố Huế Huế 986365242
 
Điểm bán