Khánh Hoà

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Qt. Thanh Trúc 00, Phước Trung, Phước Đồng, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 903550209
2 Quầy Thuốc Quốc Khải 00, Chợ Cam Đức, Cam Đức, Huyện Cam Lâm Khánh Hoà 985142777
3 Quầy Thuốc Thanh Thuỷ 4, Nguyễn Công Trứ, Cam Nghĩa, Thị Xã Cam Ranh Khánh Hoà 936031623
4 Quầy Thuốc Quỳnh Giao 00, Quốc Lộ 1, Cam Đức, Huyện Cam Lâm Khánh Hoà 937370030
5 Quầy Thuốc Xuân Linh 28, Trường Chinh, Cam Đức, Huyện Cam Lâm Khánh Hoà 1663454839
6 Quầy Thuốc Tây Duyên 00, Tân Tuý, Cam Thành Bắc, Thị Xã Cam Ranh Khánh Hoà 1653807149
7 Quầy Thuốc 14 10, Phương Sài, Phương Sài, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 935007266
8 Trung Tâm Bán Lẻ Số 4 68, Quang Trung, Phương Sài, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 935007266
9 Quầy Thuốc Số 21 53, Nguyễn Công Trứ, Phường Cam Nghĩa, Thị Xã Cam Ranh Khánh Hoà 934114514
10 Công Ty Cp Dược Phẩm Khánh Hoà 74, Thống Nhất, Vạn Thắng, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 2583823085
11 Lan Anh 217, Đại Lộ Hùng Vương, Cam Lợi, Thị Xã Cam Ranh Khánh Hoà 2583854465
12 Lan Tập 137, Quốc Lộ 1, Cam Lợi - Cam Ranh, Thị Xã Cam Ranh Khánh Hoà 2583950117
13 Thiện Chí 19A, Đường 2/4, Vĩnh Phước, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 973246407
14 Lan Chi Lô 50, đường số 2, kho cảng bình tân, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 903553439
15 NT Phương Trang 30, Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0905369349
16 Công Ty Tnhh Phùng Hưng 268, đương 03 tháng 04, Cam Thuận, Thị Xã Cam Ranh Khánh Hoà 917968696
17 Việt Khánh 40, Lạc Long Quân, Diên Khánh, Huyện Diên Khánh Khánh Hoà 583850913
18 Sồ 01 ( Vạn Phúc ) 118, Lý Tự Trọng, -, Huyện Diên Khánh Khánh Hoà 1,689,961,921
19 Minh Phúc 6 ( Minh Nhựt ) 28, Lý Tự Trọng, -, Huyện Diên Khánh Khánh Hoà 905179246
20 Hữu Nghị 288, Trần Quy Cáp, Phuòng Ninh Hiệp Thị Xã Ninh Hòa, Huyện Ninh Hòa Khánh Hoà 906,480,012
21 Thu Lan 199, Trần Quý Cáp, Ninh Hiệp, Huyện Ninh Hòa Khánh Hoà 974591500
22 Khang An 176A, Thống Nhất, Phương Sài, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 2583823400
23 Quang Khanh 14, Phương Sài, Phương Sài, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 583821413
24 Khánh An 145, Ngô Gia Tự, Tân Lập, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 583511946
25 Trung Tâm Bán Lẻ Số 2 58, Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 905369349
26 Số 58 -, Hòn Nghê, Xã Vĩnh Ngọc, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 905424695
27 Minh Hưng KM 5, Đường 23/10, -, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 058.3.894.234
28 Thuận Thảo 85, Đồng Nai, , Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 058.3.871.896
 
Điểm bán