Khánh Hoà

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Lan Chi Lô 50, đường số 2, kho cảng bình tân, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 903553439
2 NT Phương Trang 30, Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 0905369349
3 Công Ty Tnhh Phùng Hưng 268, đương 03 tháng 04, Cam Thuận, Thị Xã Cam Ranh Khánh Hoà 917968696
4 Việt Khánh 40, Lạc Long Quân, Diên Khánh, Huyện Diên Khánh Khánh Hoà 583850913
5 Sồ 01 ( Vạn Phúc ) 118, Lý Tự Trọng, -, Huyện Diên Khánh Khánh Hoà 1,689,961,921
6 Minh Phúc 6 ( Minh Nhựt ) 28, Lý Tự Trọng, -, Huyện Diên Khánh Khánh Hoà 905179246
7 Hữu Nghị 288, Trần Quy Cáp, Phuòng Ninh Hiệp Thị Xã Ninh Hòa, Huyện Ninh Hòa Khánh Hoà 906,480,012
8 Thu Lan 199, Trần Quý Cáp, Ninh Hiệp, Huyện Ninh Hòa Khánh Hoà 974591500
9 Khang An 1 176A, Thống Nhất, Phương Sài, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 903507035
10 Quang Khanh 14, Phương Sài, Phương Sài, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 583821413
11 Khánh An 145, Ngô Gia Tự, Tân Lập, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 583511946
12 Trung Tâm Bán Lẻ Số 2 58, Ngô Gia Tự, Phước Tiến, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 905369349
13 Số 58 -, Hòn Nghê, Xã Vĩnh Ngọc, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 905424695
14 Minh Hưng KM 5, Đường 23/10, -, Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 058.3.894.234
15 Thuận Thảo 85, Đồng Nai, , Thành Phố Nha Trang Khánh Hoà 058.3.871.896
 
Điểm bán