Kiên Giang

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nguyệt Ái 184, Đống Đa, -, Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang 094 778 0506
2 Thái Binh 1, Hai Bà Trưng, -, Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang 0944 999 123
3 Thiên Phúc 55, Lê Lợi, P. Vĩnh Thanh Vân, Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang 0773 920 789
4 Huỳnh Long Đuờng 62, Nguyễn Văn Trỗi, P. Vĩnh Thanh Vân, Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang 0988 631 462
5 Thái Xuân 1042, Nguyễn Trung Trực, -, Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang 0773 893 789
6 Hưng Nhất SỐ 1, Nguyễn Văn Kiến, -, Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang 907,250,725
7 Việt Bình 50, Nguyễn An Ninh, , Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang 0773-874796
8 Trung Sơn 98, Mạc Cửu, P. Vĩnh Thanh, Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang 773866330
9 Minh Phương H1-H2, Chợ Rạch Sỏi, Rạch Sỏi, Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang 773864252
10 Trung Nguyên 57, Lê Lợi, Vinh Thanh Van, Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang 1695193164
11 Tran Thanh 3, Mạc Cửu, Vĩnh Thanh, Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang 773898456
12 Phúc Khang 0, Phan Chu Trinh, Vinh Thanh Van, Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang 984022330
13 Tung Như 54, Lý Thường Kiệt, Vĩnh Thanh, Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang 919433369
14 Buu Truyen 27/1, Hồ Xuân Hương, Rạch Sỏi, Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang 773864322
15 Ngọc Ánh 0, Mai Thị Hồng Hạnh, Rạch Sỏi, Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang 913623607
16 Năm Tiếp 00, Khu Vực 3, Tt Thứ 7, Huyện An Biên Kiên Giang 977683030
17 My Nga 15, Cho Thu Bay, Xa Dong Thai, Huyện An Biên Kiên Giang 943882084
18 Hà Du 00, Khu Nội Ô, Tt Thứ 11, Huyện An Minh Kiên Giang 918181154
19 Phương Linh 114, Kp Minh An, Tt Minh Lương, Huyện Châu Thành Kiên Giang 0778 662 662
20 Sách Khoa 00, Khu Nội Ô, Tttm Giồng Riềng, Tt Giồng Riềng, Huyện Giồng Giềng Kiên Giang 1242717555
21 Nam Nhi 00, Khu Nội Ô, Tt Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận Kiên Giang 946474777
22 Tế Dân 17, Duy Tân, -, Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang 0918 866 898
23 Thủy A1, Hồ Xuân Hương, Phường Rạch Sỏi, Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang 098665 6568
24 Hoàng Ái 1, Nguyễn Chí Thanh, -, Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang 0773 864 457
25 Giang Nam 14A, Trần Phú, -, Thành Phố Rạch Giá Kiên Giang 0773 867 624
 
Điểm bán