Long Biên

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Tâm Dược 98 Bồ Đề Long Biên