Mê Linh

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Bảo Trân Phù Trì, Kim Hoa Mê Linh 0973346121
2 QT Ngọc Anh Khu 10, Xóm Thượng, Phố Hạ Mê Linh 0982549789
3 QTTN Chị Thương Trung Hậu, Tiền Phong Mê Linh 0988734199
 
Điểm bán