Nam Định

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Qt Bằng Lý TT Ngô Đồng Nam Định
2 Qt Anh Tuấn Gần UBND Cồ, khu cao An ,TT Cồn Nam Định
3 Nguyễn Thị Thu Chớ Nghĩa Thắng Nam Định
4 Hoàng Thị Yến Chợ Nghĩa Châu Nam Định
5 NT Trung Liên 277 Nguyễn Văn Trỗi Nam Định
6 NT Huyền Đức Chợ Hầu, Liên Minh Nam Định
7 Nt Bích Đào Tổ 17 TT Xuân Trường Nam Định 03503 885 336
 
Điểm bán