Nghệ An

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Chu Thị Liễu Ngã 3 Công Thành Nghệ An
2 Cao Thị Tuyết Chợ Phủ Diễn -TT Diễn Châu Nghệ An
3 Đậu Thị Thanh Tú TT Nam Đàn Nghệ An 966076216
4 Chị Hiền Khối 7 TT Quán Hành Nghệ An 983434307
5 Nguyệt Giai TT Cầu Giáp Nghệ An 979339880
6 Cty dp Trường sơn Chợ Vinh Nghệ An 986507757
 
Điểm bán