Nghệ An

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nguyễn Thị Oanh Chợ Rộc, Trung Thành, Yên Thành Nghệ An 986760780
2 QT Nguyễn Thị Thức Xóm Kim Chi, Đô Thanh, Yên Thành Nghệ An 1677587553
3 Pham Phúc Nguyên Chợ Bồng - Bảo Thành, Yên Thành Nghệ An 1644490840
4 Nguyễn Thị Nhàn Chợ Hợp Thành, Yên Thành Nghệ An 1696821386
5 NT Liên Tiến 3 Đặng Tất, Lê Mao, Tp Vinh Nghệ An 989191050
6 NT Nguyễn Sỹ Nội 128 Hà Huy Tập, TP Vinh Nghệ An 913510782
7 NT Huyền Tuyến 81 Nguyễn Kiệm, TP Vinh Nghệ An
8 NT Thảo An 22 Phan bội châu, TP Vinh Nghệ An 912331780
9 NT Thành Quyên Nguyễn Thái Học - Lê Lợi, TP Vinh Nghệ An 987625668
10 Nguyễn Thị Loan Trường Chinh, TP Vinh Nghệ An 985085548
11 QT Chị Hằng Xóm Tân Mỹ, Tam Hợp, Quỳ Hợp Nghệ An 989200751
12 QT Nguyễn Thị Khánh Hòa Xóm Sơn Hải, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn Nghệ An 961248932
13 QT Quang An Xóm Liên Sơn 2, Xã Kim Liên, Nam Đàn Nghệ An 963832027
14 Lê Thị Tú Anh Văn Sơn, Đô Lương Nghệ An 1697504602
15 QT Lương Thị Quỳnh Kiot số 2, Trung tâm thương mại Diễn Châu, Diễn Châu Nghệ An 969457548
16 QT Nga Thắng Khối 4 TT Diễn Châu, Diễn Châu Nghệ An 384487347
17 Cao Thị Tuyết Chợ Phủ Diễn -TT Diễn Châu Nghệ An
18 Chị Hiền Khối 7 TT Quán Hành Nghệ An 983434307
19 Cty dp Trường sơn Chợ Vinh Nghệ An 986507757
 
Điểm bán