STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Đăng Khoa 18B, Lê Văn Lương, 6, Huyện Nhà Bè Nhà Bè 902426993
2 Tâm Đức 725, Nguyễn Văn Tạo, Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè Nhà Bè 938385983
 
Điểm bán