Ninh Bình

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Công ty dược phẩm Sơn Tùng 182 Quang Sơn, Tây Sơn, Tam Điệp Ninh Bình
2 NT Quy Giang 204 Đường 10, TP Ninh Bình Ninh Bình 2292873407
3 NT Kiều Dung 336 Phong Sơn,Đường 10,Nam Bình, TP Ninh Bình Ninh Bình 942332116
 
Điểm bán