Ninh Thuận

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nt Đức Lập 23, Thôn Phú Quý, Phước Dân, Huyện Ninh Phước Ninh Thuận 982981144
2 Qt Huỳnh Nhi 00, Thôn Phú Quý, Phước Dân, Huyện Ninh Phước Ninh Thuận 906534014
3 Bác Sĩ Vân Lan 00, Thôn Sông Pha, Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn Ninh Thuận 988214253
4 Cty Dược Tế Sanh 237, Thống Nhất, Phan Rang, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm Ninh Thuận 961187919
5 Nt Anh Châu 759C, Đường 21/8, Kinh Dinh, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm Ninh Thuận 937916802
6 Công Ty Tế Sanh 237, Thống Nhất, Đài Sơn, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm Ninh Thuận 961187919
7 Nt Đức Hưng 499, Thống Nhât, Kinh Dinh, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm Ninh Thuận 683822436
8 Nt Bình An 430, Thống Nhất, Kinh Dinh, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm Ninh Thuận 683823250
9 Nt Xuan Thiet 000, Thông Nhât, Đai Sơn, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm Ninh Thuận 932668080
 
Điểm bán