Phú Nhuận

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Minh Phú 6, Nguyễn Đình Chiểu, 3, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 0904 626 284
2 Trung Nguyên 93B, Phan Xích Long, F.2, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 0973 562 303
3 Bảo An 19, Đỗ Tấn Phong, P.9, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 839977322
4 Toàn Thắng 19, Nguyễn Trọng Tuyển, , Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 982447494
5 Thắng Lợi A2/004, Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 839902403
 
Điểm bán