Phú Nhuận

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Bảo An 19, Đỗ Tấn Phong, P.9, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 839977322
2 Toàn Thắng 19, Nguyễn Trọng Tuyển, , Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 982447494
3 Thắng Lợi A2/004, Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 839902403