Phú Nhuận

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Minh Phú 6, Nguyễn Đình Chiểu, 3, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 0904 626 284
2 Bảo Trân 22, Thích Quảng Đức, P.5, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 0918 047 317
3 Trung Nguyên 93B, Phan Xích Long, F.2, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 0973 562 303
4 Kim Châu 23, Hoàng Văn Thụ, F.15, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 0286 678 3868
5 Số 11 334, Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 0906 403 360
6 Bảo An 19, Đỗ Tấn Phong, P.9, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 839977322
7 Toàn Thắng 19, Nguyễn Trọng Tuyển, , Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 982447494
8 Thắng Lợi A2/004, Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận 839902403
 
Điểm bán