Phú Thọ

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Gia Phú 169 Quang Trung Phú Thọ
 
Điểm bán