Phú Yên

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thành Đạt 26, Lê Thành Phương, , Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 0905 117244
2 Thu Phuong 104, Nguyen Hue, P 5, Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 573825271
3 Phuong Tai ki ot 13, Cho Tuy Hoa, P4, Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 946956951
4 Phước Chung , Uất Lâm, Hòa Hiệp Bắc, Huyện Đông Hoà Phú Yên 0909 918363
5 Lê Thị Xem ,, Hòa Bình, ,, Huyện Tây Hoà Phú Yên 573578129
6 Hải Hà Cho Phu Nhieu, Th10, Cho Phu Nhieu, Huyện Tây Hoà Phú Yên 918956951
7 Cô Xem Tây Hòa, Tây Hòa, Hòa Bình, Huyện Tây Hoà Phú Yên 982842153
8 Âu Việt 31, Nguyễn Trãi, P3, Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 573823175
9 Phương Anh 2, Phan Bội Châu, P1, Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 0120 2676168
10 Nhật Tân 1 115, Trần Hưng Đạo, P3, Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 935885886
11 Nhật Tân 2 429, Nguyễn Huệ, ,, Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 573821772
12 Bắc Hiệp Hương 73, Nguyễn Trãi, ,, Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 573878496
13 Bắc Hiệp Hưng Phát 49, Nguyễn Trãi, , Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên 0573 823173
 
Điểm bán