Phúc Thọ

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Lộc Bình TT Phúc Thọ Phúc Thọ