STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Tân Tế Dân 20, Cô Giang, P Cầu Ông Lãnh, Quận 1 Quận 1 2838369910
 
Điểm bán