STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Minh Châu Bảy 380, Hai Bà Trưng, Tân Định, Quận 1 Quận 1 0933322533
2 HT Số 16- Chị Phúc 68_66, Bà Lê Chân, , Quận 1 Quận 1 838209258
3 Đan Linh 33, Hồ Hảo Hớn, P Cô Giang , Quận 1 Quận 1 909083366