Quận 10

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Trường Sinh 233, Ngô Quyền, 6, Quận 10 Quận 10 0939 095 801
2 NT Minh Thanh 182, Ngô Quyền, 8, Quận 10 Quận 10 0169 807 3628
3 Trung Hiếu 118, Đồng Nai, 15, Quận 10 Quận 10 838659099
4 Khánh Thu 606/13, Đường 3/2, P.14, Quận 10 Quận 10 914924228
5 Kyoto 516, Đường 3/2, P.14, Quận 10 Quận 10 838641168
6 Nhân Văn 283A, Lý Thái Tổ, 9, Quận 10 Quận 10 838348123
7 Hồng Phúc 533, Sư Vạn Hạnh, , Quận 10 Quận 10 083. 862 2504
8 Kim Cúc 305, Nguyễn Duy Dương, P4, Quận 10 Quận 10 0903 876 114
9 Thúy An 374, Hòa Hảo, F3 , Quận 10 Quận 10 0917 384 276
10 Khang Phúc Cmt8 571b, Cmt8, F15, Quận 10 Quận 10 0128 586 8088
11 Đồng Tiến 7a/29, Thành Thái, Q10 , Quận 10 Quận 10 0903 816 114
12 Minh An 145, Nhật Tảo, Q10 , Quận 10 Quận 10 0918 500 161
13 Phương Đông 7a/25, Thành Thái, Q10 , Quận 10 Quận 10 0934 070 506
14 Ngôi Sao 382, Bà Hạt, , Quận 10 Quận 10 083. 957 3775
15 Khang Phúc 77, Thành Thái, P14 , Quận 10 Quận 10 838669088
16 Ngọc Bích 225, Nguyễn Duy Dương, 4, Quận 10 Quận 10 93218000
17 Huy Lộc 514, Bà Hạt, 8, Quận 10 Quận 10 974880678
18 Thiện Chí 484, Hòa Hảo, 4, Quận 10 Quận 10 838561635
19 Hồng Ân 233, Ngô Quyền, 6, Quận 10 Quận 10 1288634227
20 Số 3 583, Cmt8, 15, Quận 10 Quận 10 937692939
21 Phúc Thiện 129, Nguyễn Lâm, Phường 6, Quận 10 Quận 10 907212131
 
Điểm bán