STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 68 570, Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Quận 2 Quận 2
2 Phương Nam 625, Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, Quận 2 Quận 2 0904 010 974
3 Trường Thành 58, Trần Não, Bình An, Quận 2 Quận 2 0909 147 616
 
Điểm bán