STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Đại Phúc 152, Trần Quốc Thảo, , Quận 3 Quận 3 839315807
2 Số 37 400, CMT8, 11, Quận 3 Quận 3 909567116
3 Thái Hòa 398A, CMT8, , Quận 3 Quận 3 918953004
4 Hồng Ngọc 2 87, Trần Quang Diệu, , Quận 3 Quận 3 919566388
5 Đại Phúc 2 128, Trần Quốc Thảo, , Quận 3 Quận 3 839315807
6 Thu Thảo (0903189079) 97T, Trần Văn Đang, P9, Quận 3 Quận 3 822429261
7 Minh Châu 3 435, Hai Bà Trưng, 8, Quận 3 Quận 3 933322533
8 Nt Ba Bảy 394C., Cmt8, Phường 11, Quận 3 Quận 3 39314116