STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Nguyễn Thông 55 bis A, Nguyễn Thông, Phường 11, Quận 3 Quận 3 0283 8439 679
2 NT Minh Châu 8 431, Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3 Quận 3 0933 322 533
3 Hồng Ngọc 390, Lê Văn Sĩ, , Quận 3 Quận 3 0919 566 388
4 Đại Phúc 152, Trần Quốc Thảo, , Quận 3 Quận 3 839315807
5 Hồng Ngọc 2 87, Trần Quang Diệu, , Quận 3 Quận 3 919566388
6 Đại Phúc 2 128, Trần Quốc Thảo, , Quận 3 Quận 3 839315807
7 Thu Thảo (0903189079) 97T, Trần Văn Đang, P9, Quận 3 Quận 3 822429261
8 Minh Châu 3 435, Hai Bà Trưng, 8, Quận 3 Quận 3 933322533
9 Nt Ba Bảy 394C., Cmt8, Phường 11, Quận 3 Quận 3 39314116