STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Hồng Ngọc 1 87, Trần Quang Diệu, 14, Quận 3 Quận 3 0919 566 388
2 NT Đại Phúc 152, Trần Quốc Thảo, , Quận 3 Quận 3 028 3931 5807
3 NT Nguyễn Thông 55 bis A, Nguyễn Thông, Phường 11, Quận 3 Quận 3 0283 8439 679
 
Điểm bán