STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Hồng Ngọc 2 310, Cách Mạng Tháng 8, 10, Quận 3 Quận 3 0987 160 960
2 NT Thu Thảo 97T, Trần Văn Đang, P9, Quận 3 Quận 3 0903 189 079
3 NT Hồng Ngọc 1 87, Trần Quang Diệu, 14, Quận 3 Quận 3 0919 566 388
4 NT Hồng Ngọc 390, Lê Văn Sĩ, 14, Quận 3 Quận 3 0919 566 388
5 NT Đại Phúc 152, Trần Quốc Thảo, , Quận 3 Quận 3 028 3931 5807
6 NT Nguyễn Thông 55 bis A, Nguyễn Thông, Phường 11, Quận 3 Quận 3 0283 8439 679
7 NT số 37 394C, CMT8, Phường 11, Quận 3 Quận 3 028 3931 4116
 
Điểm bán