STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thanh Tuyền 253, Tôn Đản, -, Quận 4 Quận 4 1228989500
2 Hữu Nghị 309, Hoàng Diệu, -, Quận 4 Quận 4 949800269
3 Vân Anh 1 11, Nguyễn Khoái, , Quận 4 Quận 4 913406500
4 Số 36 20, Hoàng Diệu, 4, Quận 4 Quận 4 1283331314
5 Sao Mai 269, Hoang Dieu, 9, Quận 4 Quận 4 918364334
6 Vạn Xuân 113, Tân Vĩnh, P.8, Quận 4 Quận 4 915980012
7 Á Châu 3 44, Lê Văn Linh, 4, Quận 4 Quận 4 917650999
 
Điểm bán