STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Á Châu 3 44, Lê Văn Linh, 4, Quận 4 Quận 4 0121 501 2516
2 Thanh Tuyền 253, Tôn Đản, -, Quận 4 Quận 4 01228 989 500
3 Hữu Nghị 309, Hoàng Diệu, -, Quận 4 Quận 4 0949 800 269
4 Vân Anh 1 11, Nguyễn Khoái, , Quận 4 Quận 4 0913 406 500
5 Số 36 20, Hoàng Diệu, 4, Quận 4 Quận 4 0128 333 1314
6 Sao Mai 269, Hoang Dieu, 9, Quận 4 Quận 4 0918 364 334
7 Vạn Xuân 113, Tân Vĩnh, P.8, Quận 4 Quận 4 0915 980 012
 
Điểm bán