STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Phước Hưng 110A, Hải Thượng Lão Ông, 10, Quận 5 Quận 5 0901 466 993
2 Minh Loan 3, Chung Cư Phan văn Trị, P2, Quận 5 Quận 5 028 3923 2916
3 Nhung Thành 87, Nguyễn Văn Đừng, P6 , Quận 5 Quận 5 0938 561 555
4 An Thái 153, Cao Đạt, Quân 5, Quận 5 Quận 5 01223 666 306
5 Vĩnh Lộc 130, Lương Nhữ Học, 11, Quận 5 Quận 5 0283 8592 306
6 Số 99 99, Lương Nhữ Học, 10, Quận 5 Quận 5 0918 585 441
7 Mỹ Anh 37, Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 Quận 5 0283 9550 886
8 Bảo Ngân 49, Thuận Kiều, P.12, Quận 5 Quận 5 0283 8547 587
9 Giác Luận 43, Lương Nhữ Học, , Quận 5 Quận 5 0918 585 441
10 Vũ Tùng 192, Lê Hồng Phong, , Quận 5 Quận 5 0283 8322 460
 
Điểm bán