STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Minh Loan 3, Chung Cư Phan văn Trị, P2, Quận 5 Quận 5 839232916
2 Nhung Thành 87, Nguyễn Văn Đừng, P6 , Quận 5 Quận 5 938561555
3 An Thái 153, Cao Đạt, Quân 5, Quận 5 Quận 5 1223666306
4 Vĩnh Lộc 130, Lương Nhữ Học, 11, Quận 5 Quận 5 838592306
5 Số 99 99, Lương Nhữ Học, 10, Quận 5 Quận 5 98585441
6 Mỹ Anh 37, Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 Quận 5 839550886
7 Bảo Ngân 49, Thuận Kiều, P.12, Quận 5 Quận 5 838547587
8 Giác Luận 43, Lương Nhữ Học, , Quận 5 Quận 5 918585441
9 Vũ Tùng 192, Lê Hồng Phong, , Quận 5 Quận 5 838322460