STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 An Bình 15/10, Huỳnh Tấn Phát, Kp7, Quận 7 Quân 7 988606562
2 Minh Thi 1 125, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7 Quân 7 2838722902
3 Nguyễn Phúc 178, Nguyễn Thị Thập, Binh Thuận, Quận 7 Quân 7 977305145
4 Bích Thùy 502/27, Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7 Quân 7 0908 343 586
5 Tân Quy 97, Số 15, Tân Kiểng, Quận 7 Quân 7 0913 979 178
6 Tân Phú 51, Tân Mỹ, Tân Phú, Quận 7 Quân 7 0907 959 496
7 Kim Ngân 487/27, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận, Quận 7 Quân 7 1666909557
8 Fv Farm 26, Nguyễn Thị Thập, Đô Thị Him Lam, Quận 7 Quân 7 912726029
9 Thuan 222, Lê Văn Lương, Tân Hưng, Quận 7 Quân 7 909486472
10 Mỹ An 3 3G Khu Cư Xá Ngân Hàng, Lâm Văn Bền, Tân Kiểng, Quận 7 Quân 7 909556655
11 Đông Á 487/7, Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7 Quân 7 908135024
12 Nhân Tâm 491, Huỳnh Tấn Phát, -, Quận 7 Quân 7 1654858646
13 Bảo Tín 33, Tân Mỹ, Tân Phú, Quận 7 Quân 7 918 802 811
14 Hảo Hảo 43/12b, 15, Tân Kiễng, Quận 7 Quân 7 984688457
15 Tân Mỹ 2 46, Tân Mỹ, Phường Tân Phú, Quận 7 Quân 7 906946633
16 Mỹ An 2 86, Số 9, Tân Phú, Quận 7 Quân 7 909556655
17 Ngọc Minh 2 286, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, Quận 7 Quân 7 838938198
 
Điểm bán