STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Minh Thi 1 125, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7 Quân 7 2838722902
2 Bích Thùy 502/27, Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7 Quân 7 0908 343 586
3 Tân Quy 97, Số 15, Tân Kiểng, Quận 7 Quân 7 0913 979 178
4 Tân Phú 51, Tân Mỹ, Tân Phú, Quận 7 Quân 7 0907 959 496
5 Kim Ngân 487/27, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận, Quận 7 Quân 7 1666909557
6 Fv Farm 26, Nguyễn Thị Thập, Đô Thị Him Lam, Quận 7 Quân 7 912726029
7 Thuan 222, Lê Văn Lương, Tân Hưng, Quận 7 Quân 7 909486472
8 Mỹ An 3 3G Khu Cư Xá Ngân Hàng, Lâm Văn Bền, Tân Kiểng, Quận 7 Quân 7 909556655
9 Đông Á 487/7, Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7 Quân 7 908135024
10 Nhân Tâm 491, Huỳnh Tấn Phát, -, Quận 7 Quân 7 1654858646
11 Bảo Tín 33, Tân Mỹ, Tân Phú, Quận 7 Quân 7 918 802 811
12 Hảo Hảo 43/12b, 15, Tân Kiễng, Quận 7 Quân 7 984688457
13 Tân Mỹ 2 46, Tân Mỹ, Phường Tân Phú, Quận 7 Quân 7 906946633
14 Mỹ An 2 86, Số 9, Tân Phú, Quận 7 Quân 7 909556655
15 Ngọc Minh 2 286, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, Quận 7 Quân 7 838938198
 
Điểm bán