STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Phúc Tâm 17, Nguyễn Thị Tần, P2, Quận 8 Quân 8 0866. 732. 317
2 Số 14 11, Âu Dương Lân, 3, Quận 8 Quân 8 977058464
3 Phạm Thế Hiển 2572, Phạm Thế Hiển, 7, Quận 8 Quân 8 1658552971
4 Số15 27, Nguyên Thi Tần, 2, Quận 8 Quân 8 902507169
5 Thúy Liễu 34, Nguyễn Thị Tần, 3, Quận 8 Quân 8 932106733
6 Ngân Hà 5 364, Tạ Quang Bửu, 5, Quận 8 Quân 8 926027679
7 Hà Sương 463, Hưng Phú, 9, Quận 8 Quân 8 903990783
8 Thảo Minh 87, Phú Định, 4, Quận 8 Quân 8 962050191