STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hưng Tuấn 2B Lô 22, Phạm Thế Hiển, 4, Quận 8 Quân 8 0908 835 378
2 Số 16A 1283, Phạm Thê Hiển, 5, Quận 8 Quân 8 0906 929 246
3 Yến Nhi 170, Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8 Quân 8 0912 976 508
4 Số 16A 1283, Phạm Thế Hiển, 5, Quận 8 Quân 8 0906 929 246
5 Phúc Tâm 17, Nguyễn Thị Tần, P2, Quận 8 Quân 8 02866 732 317
6 Số 14 11, Âu Dương Lân, 3, Quận 8 Quân 8 977058464
7 Phạm Thế Hiển 2572, Phạm Thế Hiển, 7, Quận 8 Quân 8 1658552971
8 Số 15 27, Nguyên Thi Tần, 2, Quận 8 Quân 8 0902 507 169
9 Thúy Liễu 34, Nguyễn Thị Tần, 3, Quận 8 Quân 8 932106733
10 Ngân Hà 5 364, Tạ Quang Bửu, 5, Quận 8 Quân 8 926027679
11 Hà Sương 463, Hưng Phú, 9, Quận 8 Quân 8 903990783
12 Thảo Minh 87, Phú Định, 4, Quận 8 Quân 8 962050191
 
Điểm bán